Restituční nároky - Úvodní stránka

Úvodní stránka


Na častou otázku proč potřebujeme restituční nároky odpovídáme:


Nový systém prodeje státní půdy (nový zákon o půdě) neumožňuje:
restituční nároky Místo dnešních korun Státní pozemkový úřad po zemědělcích požaduje doložení restitucí na náhradní pozemky dle par. 11 nebo dle par. 18a. A samozřejmě, bez restitučních nároků jsme taky nechráněni vůči spekulacím se zemědělskou půdou.

Státní pozemkový úřad a Lesy ČR jsou navíc zaneprázdněni v rámci majetkového vyrovnání s církvemi vyřizováním tzv. „církevních restitucí“.

Z toho důvodu jsme ochotni vyplatit za restituční nároky původně oprávněné osoby mnohem vyšší částku než vyplácí Státní pozemkový úřad restituentům na jejich žádost.

ZPRÁVYimg

Pozemkový fond ČR

Bývalý Pozemkový fond ČR zanikl k 31.12.2012 a jeho úlohy převzal Státní pozemkový úřad (SPÚ), který vznikl k 1. 1. 2013.
Copyright © 2017 Sdružení zemědělců Jižní Morava, všechna práva vyhrazena.