FAQ - Časté otázky


Co to je restituční nárokNárok na náhradní pozemek získali lidé, kteří během minulého režimu přišli o půdu, a tu jim při restitucích
už pozemkový úřad nemohl vydat (z různých důvodů). Státní pozemkový úřad restituentům nabízí pozemky formou veřejných nabídek. Zákon dává oprávněným osobám možnost výběru náhradního pozemku.

Restituční nárok představuje právo restituenta (oprávněné osoby) na vydání náhradního plnění z majetku státu
v případě, kdy restitutio in natura tedy návrat do původního stavu již není možný.

restituční nároky Převod restitučních nároků lze vykonat prostřednictvím smlouvy o postoupení pohledávky uzavřenou Občanského zákoníku a §33 a zákona č.229/91 Sb.

Historie vypořádávání restitucí:Časové omezení převoditelnosti - “Stáří“ nároků?restituční nároky Postoupené pohledávky, tedy pohledávky, které oprávněná osoba / restituent postoupil nebo-li prodal třetí osobě, mají platnost pouze dva roky od nabytí právní moci. Proto je tzv. “stáří“ nároků důležitým faktorem jejich hodnoty. Nároky, u kterých uvedená lhůta dvou let již uplynula, no nebyli nikdy postoupené na třetí lze za určitých specifických podmínek rovněž zhodnotit.

ZPRÁVYimg

Pozemkový fond ČR

Bývalý Pozemkový fond ČR zanikl k 31.12.2012 a jeho úlohy převzal Státní pozemkový úřad (SPÚ), který vznikl k 1. 1. 2013.
Copyright © 2018 Sdružení zemědělci - Jižní Morava, všechna práva vyhrazena.